šolsko leto 2018/2019

5.B – Lucija Maršič

ura od – do PON TOR SRE ČET PET
1. 8.00 – 8.45 ŠVZ GOS NAR SLJ TIT
2. 8.50 – 9.35 LVZ GOS SLJ MAT SLJ
3. 9.40 – 9.35 LVZ SLJ MAT NAR DRU
malica
4. 10.50 – 11.35 SLJ MAT SUČ DRU ŠVZ
5. 11.40 – 12.25 MAT DOP ŠVZ DOP ROP
6. 12.30 – 13.15 DRU GVZ PZB TIT PZB
7. 13.20 – 14.05

 

1.A – Tina Kastelic

ura od – do PON TOR SRE ČET PET
1. 8.00 – 8.45 GVZ ŠVZ GVZ ŠVZ
2. 8.50 – 9.35 SLJ ŠVZ MAT MAT SLJ
3. 9.40 – 9.35 SLJ MAT SLJ SLJ SPO
malica
4. 10.50 – 11.35 SPO LVZ SPO SLJ MAT
5. 11.40 – 12.25 LVZ DOP
6. 12.30 – 13.15
7. 13.20 – 14.05

 

5.A – Tina Kastelic

ura od – do PON TOR SRE ČET PET
1. 8.00 – 8.45 GVZ ŠVZ GVZ ŠVZ
2. 8.50 – 9.35 SLJ ŠVZ MAT MAT GOS
3. 9.40 – 9.35 SLJ MAT SLJ SLJ DRU
malica
4. 10.50 – 11.35 DRU LVZ DRU SLJ MAT
5. 11.40 – 12.25 NIT LVZ DOP TJA NIT
6. 12.30 – 13.15 TJA NIT TJA
7. 13.20 – 14.05 KOM-R

 

6.A – Tina Kastelic

ura od – do PON TOR SRE ČET PET
1. 8.00 – 8.45 GEO ŠVZ GVZ ŠVZ
2. 8.50 – 9.35 SLJ ŠVZ MAT MAT GOS
3. 9.40 – 9.35 SLJ MAT SLJ SLJ GOS
malica
4. 10.50 – 11.35 ZGO LVZ KOM-R SLJ MAT
5. 11.40 – 12.25 TIT TJA DOP TJA NAR
6. 12.30 – 13.15 TIT TJA NAR TJA
7. 13.20 – 14.05

 

7.A – Damijana Dušak

ura od – do PON TOR SRE ČET PET
1. 8.00 – 8.45 GEO MAT ŠZZ NAR
2. 8.50 – 9.35 MAT GEO ŠVZ NAR KOM
3. 9.40 – 9.35 SLJ DKE SLJ MAT MAT
malica
4. 10.50 – 11.35 ZGO ZGO SLJ SLJ TJA
5. 11.40 – 12.25 TIT/SPH TJA NAR TJA TJA
6. 12.30 – 13.15 TIT/SPH LUM/LSN1 PZB DOP PZB
7. 13.20 – 14.05 ŠVZ LUM/LSN1 KOM GUM

 

8.A – Damijana Dušak

ura od – do PON TOR SRE ČET PET
1. 8.00 – 8.45 GEO MAT ŠZZ KOM
2. 8.50 – 9.35 MAT GEO/BIO ŠVZ FIZ KEM
3. 9.40 – 9.35 SLJ DKE SLJ MAT MAT
malica
4. 10.50 – 11.35 ZGO ZGO SLJ SLJ TJA
5. 11.40 – 12.25 TIT/PKE FIZ BIO TJA TJA
6. 12.30 – 13.15 TIT/PKE LUM/LSN2 PZB DOP PZB
7. 13.20 – 14.05 ŠVZ LUM/LSN2 KEM GUM

 

Seznam predmetov

SLJ – slovenščina

TJA – tuji jezik angleščina

LUM – likovna umetnost

GUM – glasbena umetnost

MAT – matematika

TIT – tehnika in tehnologija

GOS – gospodinjstvo

NAR – naravoslovje

NIT – naravoslovje in tehnologija

GEO – geografija

ZGO – zgodovina

SPO – spoznavanje okolja

DRU – družba

FIZ – fizika

KEM – kemija

BIO – biologija

ROP – računalniško opismenjevanje

ŠPO – šport

KOM – komunikacija računalništvo

KOM-1 – komunikacija računalništvo (predmet se izvaja eno polletje)

DKE – domovinska in državljanska vzgoja

SPH – sodobna priprava hrane

TVZ – turistična vzgoja

ŠNO – šolsko novinarstvo

PZB – pevski zbor

KOŠ – košarka (krožek)